กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,672,165.802,856,032.0022.2 %5.070,489.3942,777.9839.3 %5.0
รวม 3,672,166 2,856,032 22.22 % 70,489 42,778 39.31 %