สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,142,767.10501,432.0056.1 %5.08,737.722,358.6773.0 %5.0
รวม 1,142,767 501,432 56.12 % 8,738 2,359 73.01 %