สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ228,388.63201,467.5611.8 %5.09,688.233,663.6962.2 %5.0
รวม 228,389 201,468 11.79 % 9,688 3,664 62.18 %