กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 300,392.28236,978.5621.1 %5.07,515.201,579.1279.0 %5.0
รวม 300,392 236,979 21.11 % 7,515 1,579 78.99 %