กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 250,003.88178,000.0028.8 %5.08,018.59681.4191.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ56,701.1147,000.0017.1 %5.0402.75503.34-25.0 %0.0
รวม 306,705 225,000 26.64 % 8,421 1,185 85.93 %