กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 109,334.309,600.0091.2 %5.05,839.3073.9598.7 %5.0
รวม 109,334 9,600 91.22 % 5,839 74 98.73 %