สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 117,153.24125,120.00-6.8 %0.05,833.05231.7596.0 %5.0
รวม 117,153 125,120 -6.80 % 5,833 232 96.03 %