กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่122,001.03111,749.008.4 %4.05,298.39252.7595.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก3,606.703,334.007.6 %3.5380.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,878.013,436.7111.4 %5.0439.9136.0091.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,815.583,308.0013.3 %5.01,613.811,139.0529.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,463.052,123.0038.7 %5.0389.33214.7044.9 %5.0
รวม 136,764 123,951 9.37 % 7,741 1,642 78.78 %