กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์152,718.64102,527.8032.9 %5.06,652.241,061.4484.0 %5.0
สำนักกษาปณ์53,737.9640,173.0025.2 %5.014,102.49851.2694.0 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,215.639,556.0014.8 %5.03,184.64364.4488.6 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,062.207,238.0020.1 %5.02,547.31716.4371.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,508.3811,000.0018.6 %5.06,241.08298.7595.2 %5.0
รวม 240,243 170,495 29.03 % 32,728 3,292 89.94 %