สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ354,241.63210,960.0040.4 %5.07,186.904,861.4932.4 %5.0
รวม 354,242 210,960 40.45 % 7,187 4,861 32.36 %