ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน83,637.9922,000.0073.7 %5.04,804.3861.9098.7 %5.0
รวม 83,638 22,000 73.70 % 4,804 62 98.71 %