กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง225,065.95362,000.00-60.8 %0.09,253.62520.0494.4 %5.0
รวม 225,066 362,000 -60.84 % 9,254 520 94.38 %