กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต209,130.58413,000.00-97.5 %0.08,343.766,736.6519.3 %5.0
รวม 209,131 413,000 -97.48 % 8,344 6,450 22.70 %