สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ339,283.16588,000.00-73.3 %0.012,489.72715.7594.3 %5.0
รวม 339,283 588,000 -73.31 % 12,490 716 94.27 %