กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา585,703.50308,574.0047.3 %5.05,579.79226.0895.9 %5.0
รวม 585,704 308,574 47.32 % 5,580 226 95.95 %