กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว185,153.69114,603.0038.1 %5.06,530.301,134.4182.6 %5.0
รวม 185,154 114,603 38.10 % 6,530 1,134 82.63 %