สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์153,073.69114,800.0025.0 %5.07,665.282,211.3971.2 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,508.1710,320.0028.9 %5.04,392.70754.2482.8 %5.0
รวม 167,582 125,120 25.34 % 12,058 2,966 75.41 %