กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ189,035.34172,200.008.9 %4.08,331.26720.0091.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,574.822,414.0079.1 %5.0600.70486.4019.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,389.903,609.60-6.5 %0.0778.59351.1754.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,478.722,646.9023.9 %5.08,140.3483.3199.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,207.501,379.0057.0 %5.0512.56196.5861.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,136.512,303.6079.3 %5.0802.2893.2488.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,708.77615.2086.9 %5.01,188.41178.5185.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,124.794,915.00-19.2 %0.0935.73200.6678.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,462.822,158.0037.7 %5.0691.3742.7593.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,313.701,654.0050.1 %5.0360.12271.1124.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,040.592,752.059.5 %4.5435.37243.3644.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,066.073,532.40-15.2 %0.0492.43320.1035.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,196.853,140.0056.4 %5.0768.18272.1064.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,466.983,301.004.8 %2.0635.50194.7769.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,433.114,442.00-29.4 %0.0735.06621.7315.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,444.945,506.00-59.8 %0.0820.80192.9476.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์5,077.752,534.0050.1 %5.0925.07105.0088.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,382.252,562.0041.5 %5.0749.79240.5567.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,469.342,025.0041.6 %5.0662.56255.6861.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,113.625,691.24-411.1 %0.01,104.61176.4184.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,519.022,421.1031.2 %5.0915.53266.0070.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,055.782,359.3022.8 %5.0524.755,296.17-909.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,129.071,611.0048.5 %5.0532.74260.7751.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,470.104,527.00-30.5 %0.0452.8753.5088.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,052.281,200.0060.7 %5.0815.73516.0936.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,230.961,111.0065.6 %5.0799.02280.4764.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,308.222,579.8022.0 %5.0704.21156.7577.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,915.764,010.00-2.4 %0.0770.45376.0251.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,049.322,130.0030.1 %5.0460.43337.7526.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,607.204,278.00-18.6 %0.0695.83771.50-10.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,802.435,739.0034.8 %5.0803.91351.5056.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,816.693,476.008.9 %4.0629.87631.95-0.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,550.311,948.0057.2 %5.0548.54647.55-18.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,945.682,186.0044.6 %5.0820.33114.7786.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,757.074,200.0011.7 %5.0596.99282.7952.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,301.403,411.00-3.3 %0.0443.67305.8531.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,898.542,410.3538.2 %5.02,456.50531.9778.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,753.453,950.00-5.2 %0.0804.01285.7464.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,139.441,838.00-61.3 %0.0702.6644.4393.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,070.425,144.78-380.6 %0.0524.58156.2670.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์17,655.735,244.0070.3 %5.0818.21531.2535.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,191.092,728.2814.5 %5.0616.17237.5061.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,385.291,131.0066.6 %5.0955.99760.0020.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,052.434,118.03-34.9 %0.0498.20182.0763.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,766.362,600.0031.0 %5.0951.77425.6055.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,238.794,129.92-27.5 %0.0756.66343.6854.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,614.761,451.9174.1 %5.01,840.47418.0077.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,578.266,916.6219.4 %5.02,650.75250.7090.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,258.301,469.0065.5 %5.01,034.3525.5997.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,544.603,395.5525.3 %5.01,158.21380.1767.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,801.63831.0078.1 %5.0901.8192.0889.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,671.242,650.49-58.6 %0.0841.30266.3968.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,211.802,682.8516.5 %5.0587.110.9599.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,404.002,560.5024.8 %5.0762.37184.1275.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่88,646.022,098.0097.6 %5.030,754.25171.1299.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,174.761,336.0074.2 %5.01,825.51577.6768.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,607.853,215.6210.9 %5.0469.80201.6257.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,773.153,189.0915.5 %5.0849.7889.8189.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,879.382,305.0019.9 %5.0525.290.9599.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,203.891,347.0068.0 %5.0510.47261.2348.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,599.3510,125.0030.6 %5.01,924.33187.8390.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,487.7925,689.1712.9 %5.01,509.43284.9581.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,610.0911,322.7627.5 %5.01,644.71271.3083.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี19,104.9619,387.00-1.5 %0.0922.84337.4563.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,422.1217,113.051.8 %0.53,336.32440.5086.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,359.0420,284.00-64.1 %0.01,919.66682.7264.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,034.369,109.60-0.8 %0.02,583.84615.9476.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,037.2712,504.8530.7 %0.03,037.07219.5492.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 19,459.415,808.0070.2 %5.02,677.22396.5085.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,459.186,868.9027.4 %5.03,523.64223.8493.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,902.2016,594.2924.2 %5.01,422.70385.8372.9 %5.0
รวม 711,633 540,348 24.07 % 118,484 26,361 77.75 %