กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง395,172.06422,750.00-7.0 %0.012,064.504,610.6161.8 %5.0
รวม 395,172 422,750 -6.98 % 12,065 4,611 61.78 %