กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน180,123.20177,070.001.7 %0.57,018.06218.2096.9 %5.0
รวม 180,123 177,070 1.70 % 7,018 218 96.89 %