กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร471,900.6951,563.0089.1 %5.019,709.20415.5597.9 %5.0
รวม 471,901 51,563 89.07 % 19,709 416 97.89 %