กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร150,710.9476,000.0049.6 %5.05,198.34266.3094.9 %5.0
รวม 150,711 76,000 49.57 % 5,198 266 94.88 %