กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร227,657.48199,539.0012.4 %5.08,425.06987.2088.3 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,691.483,035.00-79.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,620.82670.0058.7 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3845.27621.0026.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 231,815 203,865 12.06 % 8,425 987 0.00 %