กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ153,450.6933,923.7077.9 %5.05,204.59671.5687.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,266.566,752.00-433.1 %0.01,825.630.09100.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์6,358.236,542.10-2.9 %0.02,282.12165.4792.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,873.877,754.00-32.0 %0.02,501.49275.2289.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค24,513.2033,392.00-36.2 %0.01,294.44389.4369.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น1,176.903,102.08-163.6 %0.02,266.46271.3588.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม9,072.778,720.003.9 %1.51,976.82202.4789.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,171.7410,387.00-2.1 %0.01,328.8375.7694.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา11,931.896,344.0046.8 %5.02,948.50625.5078.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,266.3710,785.37-30.5 %0.01,597.5651.3096.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)17,561.2510,748.0038.8 %5.03,381.6523.4399.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี19,323.6116,125.4116.6 %5.02,133.43375.1882.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต8,970.928,727.002.7 %3.5973.98275.2271.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 54,662.3017,499.6068.0 %5.02,253.04242.0289.3 %5.0
รวม 333,089 180,802 45.72 % 31,969 3,644 88.60 %