กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน123,061.2969,371.0043.6 %5.05,864.32299.3894.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,545.036,370.00-150.3 %0.0919.10286.5468.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,132.002,778.00-145.4 %0.01,496.38131.9591.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,504.423,688.00-145.1 %0.03,009.03628.9079.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,387.024,303.20-210.2 %0.01,815.7943.7397.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,474.382,997.73-103.3 %0.02,014.01498.7475.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,259.324,294.50-241.0 %0.02,257.07456.7079.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,113.861,897.00-70.3 %0.01,725.97350.0879.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,217.183,431.00-181.9 %0.01,596.96264.6183.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี2,059.705,162.00-150.6 %0.01,854.75663.6264.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,594.443,222.60-102.1 %0.01,101.08391.6564.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,374.573,770.40-174.3 %0.02,442.65246.6489.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,357.091,357.16-0.0 %0.01,690.78242.7385.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,728.221,643.004.9 %2.02,529.88712.9871.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,539.543,105.00-101.7 %0.03,129.43398.8487.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,023.361,782.00-74.1 %0.01,526.63245.1083.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด840.181,698.00-102.1 %0.01,159.67106.8190.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,903.492,148.50-12.9 %0.02,770.01189.1393.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,149.861,661.00-44.5 %0.01,047.95188.9282.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,428.211,784.00-24.9 %0.01,048.23309.3570.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,089.343,689.44-238.7 %0.01,615.3680.7595.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,951.973,427.00-75.6 %0.03,108.27171.0094.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,621.452,667.00-64.5 %0.02,167.18120.5394.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,528.644,001.00-161.7 %0.02,153.22539.2175.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,786.493,388.00-89.6 %0.0679.44116.3682.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,344.552,850.00-112.0 %0.01,472.65335.0977.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,698.383,837.75-126.0 %0.02,333.03258.0288.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ982.922,545.00-158.9 %0.01,427.84363.6274.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,232.771,591.80-29.1 %0.02,207.10185.2591.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,508.60352.9276.6 %5.01,173.89350.2170.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,120.89972.0013.3 %5.01,735.72524.2769.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี797.131,730.02-117.0 %0.01,505.20428.2371.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,301.133,847.60-195.7 %0.0978.76475.0051.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,378.512,653.00-92.5 %0.01,291.72192.2485.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,134.213,085.50-172.0 %0.01,763.57146.9591.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,291.822,482.00-92.1 %0.01,984.82319.2983.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,712.964,401.50-157.0 %0.01,295.74238.2081.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,014.453,555.00-250.4 %0.01,475.34258.1882.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,239.202,511.50-102.7 %0.02,251.29380.9583.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,107.034,044.50-265.3 %0.01,714.0280.5795.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,209.932,651.50-119.1 %0.02,430.53175.1792.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,202.983,365.21-179.7 %0.01,763.68224.3887.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,784.624,212.00-136.0 %0.0549.85229.1358.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,113.242,350.00-111.1 %0.01,585.69239.1484.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร1,039.115,175.00-398.0 %0.01,437.38326.8777.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน982.831,089.08-10.8 %0.02,427.39127.3094.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,319.911,459.50-10.6 %0.01,419.00357.5174.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,391.891,324.814.8 %2.01,472.76186.2087.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,329.042,102.00-58.2 %0.02,082.64189.0490.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,252.943,134.60-150.2 %0.01,262.95276.0078.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,182.623,199.20-170.5 %0.01,305.92437.9566.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,175.844,289.00-264.8 %0.01,702.19340.9380.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,393.323,023.00-117.0 %0.01,715.40417.8475.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,841.245,250.00-185.1 %0.02,433.11320.6786.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,715.583,509.40-104.6 %0.01,494.94194.0987.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,084.462,512.09-131.6 %0.02,311.06214.0090.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,388.903,349.00-141.1 %0.02,045.80180.0091.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,090.342,178.00-99.8 %0.02,118.94331.3484.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,067.814,017.50-276.2 %0.01,890.74459.1075.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,148.784,986.30-132.1 %0.01,114.67408.0063.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,836.304,838.00-163.5 %0.0830.61194.5176.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม813.152,604.60-220.3 %0.0466.04127.1572.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร5,464.715,044.007.7 %3.5717.03290.8759.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,234.962,587.60-109.5 %0.01,840.97310.0183.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,585.712,788.00-75.8 %0.01,315.90532.0059.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,245.802,502.60-100.9 %0.0652.39208.9068.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,077.863,081.98-185.9 %0.01,760.5299.3794.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,173.179.6599.2 %5.01,605.90491.2469.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,313.454,603.20-250.5 %0.02,464.17347.3885.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์895.501.0099.9 %5.01,949.76323.6383.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,618.693,427.20-111.7 %0.01,214.02394.0167.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู796.553,368.00-322.8 %0.01,351.13384.1071.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,893.422,434.8015.9 %5.0840.14254.5769.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,175.722,571.60-118.7 %0.01,235.72369.9570.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,584.104,836.00-205.3 %0.02,343.51589.9674.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,078.584,386.00-306.6 %0.01,985.65366.5681.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,119.002,897.40-158.9 %0.01,867.19364.2180.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,830.961,338.5126.9 %5.02,727.98931.4465.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,637.666,245.16-71.7 %0.02,089.16248.2588.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,134.479,978.66-218.4 %0.02,753.93572.4879.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,673.1717,003.50-45.7 %0.01,519.10628.8958.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,472.647,609.01-207.7 %0.01,870.63204.6589.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,888.6412,200.01-322.3 %0.02,458.05316.2387.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,694.934,882.00-4.0 %0.02,504.48219.3691.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,031.514,538.19-123.4 %0.01,236.06207.3383.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,568.678,587.00-54.2 %0.0736.21155.3378.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,601.4510,741.92-198.3 %0.01,216.92248.8779.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,532.626,058.95-71.5 %0.01,524.5691.3194.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,381.0010,419.55-63.3 %0.03,228.04155.8295.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,190.2817,004.00-174.7 %0.01,953.28310.5084.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,287.4312,231.00-8.4 %0.0842.83359.8257.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,716.368,046.00-116.5 %0.03,129.60109.6396.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,897.0611,634.61-68.7 %0.02,280.91126.6894.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,163.7511,819.76-128.9 %0.01,297.95644.6150.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,331.244,209.00-26.3 %0.01,522.45190.9587.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,215.9513,315.20-44.5 %0.02,469.43312.5087.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,199.598,499.00-37.1 %0.0972.27160.8983.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,686.0916,942.30-95.1 %0.03,342.07321.4390.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,554.4615,794.99-36.7 %0.02,138.71220.3689.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,454.589,104.47-41.1 %0.01,085.47180.9683.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,496.6128,211.00-109.0 %0.01,119.2047.7995.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,831.149,533.68-8.0 %0.51,689.57237.5085.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,078.0215,574.87-40.6 %0.02,579.34299.6388.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,854.2328,460.90-105.4 %0.01,485.05418.4071.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,196.8422,854.00-41.1 %0.01,084.55222.7279.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,010.3944,690.00-197.7 %0.01,049.88215.9479.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,746.8718,216.82-135.2 %0.01,304.3592.5592.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,803.545,139.27-185.0 %0.0564.49140.6575.1 %5.0
รวม 450,071 700,139 -55.56 % 190,116 32,021 83.16 %