กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์133,972.84103,631.0022.6 %5.06,233.26421.5693.2 %5.0
รวม 133,973 103,631 22.65 % 6,233 422 93.24 %