"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"
ครั้งที่ 1กรุงเทพฯ และปริมณฑล


นายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ร่วมเปิดงานสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ตลอดจนผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงต่างๆ เพื่อมุ่งผลักดันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นผู้นำที่ดีของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในการประหยัดพลังงาน โดยกำหนดเป้าหมายลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการลง 10 - 15% หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท และกำหนดเป็น KPI ในปี 2549 ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยราชการที่สามารถประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมาย

โดยการสัมมนาครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มีข้าราชการ 221คน จาก 107 หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา (Click ดูรายละเอียด)

ครั้งที่ 2 จัดที่กรุงเทพฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2548
ครั้งที่ 3 จัดที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2548
ครั้งที่ 4 จัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 11 กรกฎาคม 2548
ครั้งที่ 5 จัดที่ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 18 กรกฎาคม 2548
และครั้งที่ 6 จัดที่ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2548

นายวิเศษ  จูภิบาล
รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา
นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
กล่าวรายงาน
คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน
ถ่ายรูปร่วมกันคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน
การบรรยาย“การลดใช้พลังงานในส่วนราชการ”
โดย คุณพงศ์พัฒน์  มั่งคั่ง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังการบรรยายผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรม Edutainment
เกมส์คล้องใจ ห่วงใยพลังงานเกมส์จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน
เกมส์ตารางช่วยจำ การระดมสมองจัดทำแผนลดใช้พลังงาน
นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล รอง ผอ.สนพ.
สวมเสื้อสามารถให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม
รอง ผอ.สนพ.
มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รอง ผอ.สนพ.
มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 3รอง ผอ.สนพ.
กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและปิดการสัมมนา
รอง ผอ.สนพ. ถ่ายรูปร่วมกับผู้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายรูปร่วมกัน