สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2567
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่621.64 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาญจนบุรี752.70 %1.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์650.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ขอนแก่น1150.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี651.59 %1.54 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ฉะเชิงเทรา640.00 %1.56 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี960.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท571.75 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยภูมิ697.25 %5.80 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร661.52 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย790.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่1213.33 %3.31 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง670.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด553.64 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตาก581.72 %5.17 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก490.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครปฐม751.33 %4.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม640.00 %1.56 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครราชสีมา1347.58 %6.06 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช1031.96 %0.98 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์830.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นนทบุรี6113.11 %13.11 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นราธิวาส680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
น่าน640.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ5418.87 %18.52 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บุรีรัมย์792.56 %1.27 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี726.94 %8.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ประจวบคีรีขันธ์684.41 %4.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปราจีนบุรี624.84 %4.84 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปัตตานี680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พระนครศรีอยุธยา792.56 %2.53 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พะเยา581.72 %1.72 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา590.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร585.26 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก820.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบุรี610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบูรณ์661.52 %1.52 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แพร่623.23 %3.23 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต580.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม674.48 %1.49 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มุกดาหาร560.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แม่ฮ่องสอน593.39 %3.45 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยโสธร577.02 %3.51 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยะลา641.61 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ร้อยเอ็ด807.59 %5.06 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระนอง551.82 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง650.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ราชบุรี731.37 %1.37 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี684.55 %4.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำปาง736.85 %5.48 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำพูน583.45 %1.72 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เลย682.94 %1.49 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ761.32 %1.32 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร721.41 %1.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สงขลา1160.89 %2.59 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล550.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรปราการ600.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสงคราม500.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร480.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว613.33 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี710.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี530.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุโขทัย624.84 %4.92 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุพรรณบุรี680.00 %2.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุราษฎร์ธานี10615.09 %15.09 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์750.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย577.14 %3.51 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองบัวลำภู531.92 %1.89 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง510.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ502.00 %2.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี961.04 %1.04 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุตรดิตถ์611.64 %1.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุทัยธานี550.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุบลราชธานี1082.80 %2.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ