ซีดีประกอบการสัมมนา
"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"


กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนา รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ตลอดจนผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงต่างๆ เพื่อมุ่งผลักดันหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นผู้นำที่ดีของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในการประหยัดพลังงาน โดยกำหนดเป้าหมายลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการลง 10 - 15% หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท และกำหนดเป็น KPI ในปี 2549 ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยราชการที่สามารถประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมาย

โดยการสัมมนาครั้งที่ 1 และ 2 กรุงเทพและปริมณฑล จัดเมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มีข้าราชการประมาณ 400 คน จาก 200 หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา

สื่ออิเล็คทรอนิคส์ (CD) ที่แจกในงานสัมมนา

  

โปรดคลิ๊กที่แต่ละหัวข้อของเอกสาร (เกือบทั้งหมดเป็นเอกสาร PDF)

 1. ปกของแผ่น CD

01-คู่มือประหยัดพลังงานในหน่วยงานราชการ

 1. คู่มือลดใช้พลังงานสำหรับราชการและรัฐวิสาหกิจ ปี 2546
 2. คู่มือลดใช้พลังงานสำหรับราชการและรัฐวิสาหกิจ ปี 2547
 3. ผลประหยัดมาตรการปิดแอร์ตอนเที่ยง
 4. แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน, in DOC
 5. เกมทดลองการวางแผนการลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ, in XLS
 6. แนะนำวิธีการลดการใช้พลังงาน สำหรับสำนักงานและบ้านอยู่อาศัย

02-เอกสารเผยแพร่

 1. 9 วิธีใช้เครื่องปรับอากาศ
 2. 10 บัญญัติประหยัดน้ำมัน
 3. 11 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุน
 4. 108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
 5. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 6. เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
 7. เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในที่พักอาศัย
 8. เครื่องปั๊มน้ำ
 9. เซลล์แสงอาทิตย์
 10. เตาก๊าซและเตาอบ
 11. เตารีดไฟฟ้า
 12. ไฟฟ้าแสงสว่าง
 13. การให้ความเย็นแก่อาคาร
 14. การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์
 15. การประหยัดพลังงานในบ้าน
 16. การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
 17. การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
 18. ความรู้เรื่องไฟฟ้า เชื้อเพลิง ประปา และขยะ
 19. ความรู้สู่เส้นทางพลังงานเสรี
 20. ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
 21. คู่มือ 1 วันกับการประหยัดพลังงานสำหรับเยาวชน
 22. ตามล่าหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนอนาคต
 23. ตู้เย็น
 24. นี่สิ - บ้านหารสอง 1
 25. นี่สิ - บ้านหารสอง 2
 26. ประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ ระยะที่ 1
 27. ประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ ระยะที่ 2
 28. พลังงานทดแทน เอทานอล ไบโอดีเซล
 29. รวมพลังน้ำหารสอง
 30. รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน ครั้งที่ 1
 31. รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน ครั้งที่ 2
 32. วิธีง่ายๆ ในการประหยัดน้ำมันสำหรับรถบรรทุก
 33. สภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน
 34. สาระวิธีประหยัดไฟ
 35. หน้าต่างและกันสาด
 36. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
 37. อยู่สุขกายเย็นใจในเดือนโอเวอร์ฮีท
 38. อุปกรณ์สำนักงาน

03-สื่อการเรียนการสอน

 1. 1A 3R ช่วยอนุรักษ์พลังงานได้อย่างไร
 2. การใช้พลังงานในประเทศไทย
 3. ปัญหาและผลกระทบจากการใช้พลังงาน
 4. พลังงานในโลกเรามาจากไหนบ้าง
 5. พลังงานหมุนเวียน