สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด รอบ 6 เดือน (เมษายน 2567 - กันยายน 2567)
 จังหวัด  [จำนวน 76 จังหวัด] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่620.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาญจนบุรี750.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์650.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ขอนแก่น1150.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี650.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ฉะเชิงเทรา640.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี960.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท570.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยภูมิ692.89 %2.89 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร660.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย790.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่1210.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง670.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด550.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตาก580.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก490.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครปฐม750.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม640.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครราชสีมา1340.74 %0.74 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช1030.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์830.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นนทบุรี610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นราธิวาส680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
น่าน640.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ540.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บุรีรัมย์790.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี720.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ประจวบคีรีขันธ์680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปราจีนบุรี620.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปัตตานี680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พระนครศรีอยุธยา790.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พะเยา580.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา590.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร580.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก820.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบุรี610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบูรณ์660.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แพร่620.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต580.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม670.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มุกดาหาร560.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แม่ฮ่องสอน590.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยโสธร570.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยะลา640.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ร้อยเอ็ด800.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระนอง550.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง650.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ราชบุรี730.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำปาง731.36 %1.36 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำพูน580.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เลย680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ760.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร720.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สงขลา1160.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล550.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรปราการ600.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสงคราม500.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร480.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี710.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี530.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุโขทัย620.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุพรรณบุรี680.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุราษฎร์ธานี1060.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์750.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย570.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองบัวลำภู530.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง510.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ502.00 %2.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี960.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุตรดิตถ์610.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุทัยธานี550.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุบลราชธานี1080.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ