สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
กระบี่ (51.6%,45.2%) กาญจนบุรี (56.6%,55.7%) กาฬสินธุ์ (43.0%,41.7%) กำแพงเพชร (93.3%,93.3%) ขอนแก่น (40.0%,38.7%)
จันทบุรี (51.2%,45.1%) ฉะเชิงเทรา (45.0%,46.8%) ชลบุรี (50.5%,48.5%) ชัยนาท (31.7%,31.7%) ชัยภูมิ (37.1%,35.0%)
ชุมพร (45.6%,49.4%) เชียงราย (53.5%,54.9%) เชียงใหม่ (74.4%,73.0%) ตรัง (75.0%,75.0%) ตราด (40.9%,40.9%)
ตาก (60.9%,56.5%) นครนายก (43.5%,39.1%) นครปฐม (37.6%,35.9%) นครพนม (40.4%,38.5%) นครราชสีมา (62.6%,62.0%)
นครศรีธรรมราช (58.9%,60.5%) นครสวรรค์ (60.1%,61.5%) นนทบุรี (71.7%,71.7%) นราธิวาส (60.7%,58.4%) น่าน (22.0%,21.0%)
บึงกาฬ (51.7%,51.7%) บุรีรัมย์ (49.3%,47.8%) ปทุมธานี (50.8%,46.2%) ประจวบคีรีขันธ์ (42.6%,41.0%) ปราจีนบุรี (54.3%,50.0%)
ปัตตานี (93.0%,93.0%) พระนครศรีอยุธยา (77.2%,77.2%) พะเยา (44.4%,44.4%) พังงา (19.2%,17.3%) พัทลุง (36.5%,36.5%)
พิจิตร (36.3%,35.3%) พิษณุโลก (44.7%,44.7%) เพชรบุรี (56.5%,57.6%) เพชรบูรณ์ (37.5%,38.3%) แพร่ (64.3%,63.1%)
ภูเก็ต (78.9%,78.9%) มหาสารคาม (25.2%,25.9%) มุกดาหาร (32.7%,34.5%) แม่ฮ่องสอน (42.0%,42.0%) ยโสธร (48.9%,45.5%)
ยะลา (100.0%,100.0%) ร้อยเอ็ด (35.0%,35.0%) ระนอง (32.3%,29.0%) ระยอง (69.1%,69.1%) ราชบุรี (34.8%,35.7%)
ลพบุรี (48.4%,47.6%) ลำปาง (55.3%,51.5%) ลำพูน (89.7%,89.7%) เลย (77.2%,76.2%) ศรีสะเกษ (24.4%,22.1%)
สกลนคร (49.6%,51.1%) สงขลา (40.4%,41.1%) สตูล (31.0%,28.6%) สมุทรปราการ (44.9%,42.9%) สมุทรสงคราม (27.8%,27.8%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (60.6%,59.1%) สระบุรี (38.5%,38.5%) สิงห์บุรี (61.9%,57.1%) สุโขทัย (41.8%,44.0%)
สุพรรณบุรี (51.2%,49.6%) สุราษฎร์ธานี (18.8%,18.8%) สุรินทร์ (39.9%,36.4%) หนองคาย (27.9%,25.0%) หนองบัวลำภู (25.0%,27.9%)
อ่างทอง (60.0%,56.9%) อำนาจเจริญ (37.5%,37.5%) อุดรธานี (26.5%,23.2%) อุตรดิตถ์ (70.0%,68.8%) อุทัยธานี (39.1%,39.1%)
อุบลราชธานี (39.7%,38.1%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)