สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
กระบี่ (1.6%,0.0%) กาญจนบุรี (0.0%,0.0%) กาฬสินธุ์ (0.0%,0.0%) กำแพงเพชร (1.1%,0.0%) ขอนแก่น (2.2%,2.2%)
จันทบุรี (0.0%,0.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,2.0%) ชัยนาท (1.7%,1.7%) ชัยภูมิ (1.4%,1.4%)
ชุมพร (1.3%,0.0%) เชียงราย (0.0%,0.0%) เชียงใหม่ (0.5%,0.9%) ตรัง (0.0%,0.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (0.0%,0.0%) นครนายก (2.2%,0.0%) นครปฐม (0.0%,0.0%) นครพนม (0.0%,0.0%) นครราชสีมา (0.3%,0.3%)
นครศรีธรรมราช (0.5%,0.5%) นครสวรรค์ (0.0%,0.0%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (0.0%,0.0%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (1.7%,1.7%) บุรีรัมย์ (0.0%,0.0%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (0.0%,0.0%) ปราจีนบุรี (1.4%,0.0%)
ปัตตานี (0.9%,0.9%) พระนครศรีอยุธยา (0.0%,0.0%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (1.4%,1.4%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (0.0%,0.0%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (1.2%,1.2%)
ภูเก็ต (0.0%,0.0%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (0.0%,0.0%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (0.0%,0.0%) ร้อยเอ็ด (1.0%,1.0%) ระนอง (0.0%,0.0%) ระยอง (1.5%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (2.9%,2.9%) ลำพูน (0.0%,0.0%) เลย (0.0%,0.0%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.0%)
สกลนคร (5.0%,5.0%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (0.0%,0.0%) สระแก้ว (0.0%,0.0%) สระบุรี (0.9%,0.0%) สิงห์บุรี (2.4%,0.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (0.0%,0.0%) สุรินทร์ (2.9%,2.3%) หนองคาย (0.0%,0.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (0.0%,1.5%) อำนาจเจริญ (0.0%,0.0%) อุดรธานี (0.0%,0.0%) อุตรดิตถ์ (0.0%,0.0%) อุทัยธานี (0.0%,0.0%)
อุบลราชธานี (0.4%,0.4%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)