สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6293.44 %91.94 %21.93 %62.67 %ผ่านผ่าน
กาญจนบุรี7574.32 %72.97 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์6575.38 %75.38 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร6163.93 %64.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ขอนแก่น11594.78 %94.78 %57.85 %76.67 %ผ่านผ่าน
จันทบุรี65100.00 %100.00 %32.63 %76.82 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6487.50 %82.81 %30.11 %58.53 %ผ่านผ่าน
ชลบุรี9688.04 %88.30 %34.94 %57.07 %ผ่านผ่าน
ชัยนาท5792.98 %92.86 %71.14 %66.29 %ผ่านผ่าน
ชัยภูมิ6984.06 %82.61 %40.54 %-1.68 %ผ่านไม่ผ่าน
ชุมพร6678.13 %74.60 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย79100.00 %100.00 %62.93 %68.27 %ผ่านผ่าน
เชียงใหม่12196.64 %96.69 %44.09 %56.13 %ผ่านผ่าน
ตรัง6889.71 %91.18 %42.80 %53.11 %ผ่านผ่าน
ตราด5592.73 %92.73 %79.05 %44.48 %ผ่านผ่าน
ตาก58100.00 %100.00 %55.14 %66.70 %ผ่านผ่าน
นครนายก49100.00 %100.00 %35.70 %54.90 %ผ่านผ่าน
นครปฐม7574.67 %74.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม6495.31 %95.31 %48.71 %56.88 %ผ่านผ่าน
นครราชสีมา13478.63 %78.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช10398.99 %99.02 %43.10 %42.00 %ผ่านผ่าน
นครสวรรค์83100.00 %100.00 %53.13 %72.62 %ผ่านผ่าน
นนทบุรี6195.00 %91.80 %27.85 %48.37 %ผ่านผ่าน
นราธิวาส68100.00 %100.00 %40.70 %58.15 %ผ่านผ่าน
น่าน6589.23 %90.77 %81.76 %73.94 %ผ่านผ่าน
บึงกาฬ54100.00 %100.00 %56.24 %59.83 %ผ่านผ่าน
บุรีรัมย์7992.21 %92.31 %73.62 %54.28 %ผ่านผ่าน
ปทุมธานี7270.83 %72.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ประจวบคีรีขันธ์68100.00 %100.00 %57.80 %60.93 %ผ่านผ่าน
ปราจีนบุรี6291.94 %93.55 %79.99 %78.43 %ผ่านผ่าน
ปัตตานี68100.00 %100.00 %63.95 %52.98 %ผ่านผ่าน
พระนครศรีอยุธยา7998.72 %98.73 %28.11 %69.08 %ผ่านผ่าน
พะเยา5881.03 %81.03 %55.20 %39.94 %ผ่านผ่าน
พังงา5882.76 %84.48 %27.82 %60.27 %ผ่านผ่าน
พัทลุง61100.00 %100.00 %68.34 %61.89 %ผ่านผ่าน
พิจิตร5898.25 %98.28 %45.49 %69.57 %ผ่านผ่าน
พิษณุโลก82100.00 %100.00 %60.25 %64.64 %ผ่านผ่าน
เพชรบุรี61100.00 %100.00 %62.22 %63.98 %ผ่านผ่าน
เพชรบูรณ์6692.42 %92.42 %45.48 %61.12 %ผ่านผ่าน
แพร่6298.39 %98.39 %65.24 %59.00 %ผ่านผ่าน
ภูเก็ต5889.29 %89.47 %27.51 %42.12 %ผ่านผ่าน
มหาสารคาม6783.58 %83.08 %50.07 %65.07 %ผ่านผ่าน
มุกดาหาร56100.00 %100.00 %31.88 %60.95 %ผ่านผ่าน
แม่ฮ่องสอน6091.67 %90.00 %59.16 %72.33 %ผ่านผ่าน
ยโสธร5787.72 %87.72 %57.55 %61.85 %ผ่านผ่าน
ยะลา64100.00 %100.00 %66.74 %61.40 %ผ่านผ่าน
ร้อยเอ็ด8094.94 %96.20 %59.51 %58.79 %ผ่านผ่าน
ระนอง5581.82 %85.19 %75.45 %75.48 %ผ่านผ่าน
ระยอง6596.88 %98.46 %58.07 %62.65 %ผ่านผ่าน
ราชบุรี7393.15 %93.15 %34.14 %70.85 %ผ่านผ่าน
ลพบุรี6867.65 %66.18 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำปาง7397.26 %97.26 %38.92 %65.44 %ผ่านผ่าน
ลำพูน58100.00 %100.00 %58.43 %59.39 %ผ่านผ่าน
เลย6877.61 %74.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7684.21 %69.74 %57.82 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สกลนคร72100.00 %100.00 %51.97 %58.55 %ผ่านผ่าน
สงขลา11694.59 %93.97 %38.37 %68.44 %ผ่านผ่าน
สตูล5594.55 %94.44 %41.88 %54.92 %ผ่านผ่าน
สมุทรปราการ6093.22 %91.53 %36.55 %78.48 %ผ่านผ่าน
สมุทรสงคราม50100.00 %100.00 %53.84 %72.35 %ผ่านผ่าน
สมุทรสาคร48100.00 %100.00 %41.12 %78.11 %ผ่านผ่าน
สระแก้ว61100.00 %100.00 %84.46 %71.72 %ผ่านผ่าน
สระบุรี7197.18 %97.14 %25.47 %65.37 %ผ่านผ่าน
สิงห์บุรี5386.79 %86.79 %50.86 %50.97 %ผ่านผ่าน
สุโขทัย62100.00 %100.00 %56.72 %77.63 %ผ่านผ่าน
สุพรรณบุรี6898.53 %97.06 %50.36 %65.37 %ผ่านผ่าน
สุราษฎร์ธานี10696.19 %87.74 %60.21 %70.79 %ผ่านผ่าน
สุรินทร์7583.10 %80.00 %60.82 %61.98 %ผ่านผ่าน
หนองคาย57100.00 %100.00 %49.11 %55.04 %ผ่านผ่าน
หนองบัวลำภู5392.45 %92.45 %43.38 %60.59 %ผ่านผ่าน
อ่างทอง5096.00 %98.00 %28.10 %56.72 %ผ่านผ่าน
อำนาจเจริญ5096.00 %96.00 %60.13 %67.51 %ผ่านผ่าน
อุดรธานี9693.68 %92.63 %41.78 %67.01 %ผ่านผ่าน
อุตรดิตถ์61100.00 %100.00 %70.46 %63.20 %ผ่านผ่าน
อุทัยธานี55100.00 %100.00 %48.27 %69.34 %ผ่านผ่าน
อุบลราชธานี10889.81 %89.81 %56.12 %58.34 %ผ่านผ่าน