เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กระทรวง จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. สำนักนายกรัฐมนตรี  201533,345,39836,442,72635,803,86327,989,22326,835,08624,650,26416.06 %26.36 %31.15 %
2. กระทรวงกลาโหม  182108735,741,127679,448,234678,234,718476,430,344406,372,091402,553,84435.24 %40.19 %40.65 %
3. กระทรวงการคลัง  978234,277,80433,563,17831,975,80731,927,79831,459,86829,328,2296.86 %6.27 %8.28 %
4. กระทรวงการต่างประเทศ  1313,777,6513,853,8053,757,5637,443,0007,230,0006,224,400-97.03 %-87.61 %-65.65 %
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  316,768,6156,794,1495,111,9094,870,3204,462,2564,410,05928.05 %34.32 %13.73 %
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  23018627,058,65629,299,75121,454,70719,046,99918,836,24419,779,47029.61 %35.71 %7.81 %
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  171657,197,37035,630,98836,111,10531,254,05231,571,15228,168,46845.36 %11.39 %21.99 %
8. กระทรวงคมนาคม  9620,814,63320,467,25919,518,39618,334,17218,022,49816,397,46111.92 %11.94 %15.99 %
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  221815,653,74614,632,91414,026,15210,553,88810,321,2369,272,81832.58 %29.47 %33.89 %
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  31176,814,1443,656,6113,539,3592,218,4462,117,4911,897,17967.44 %42.09 %46.40 %
11. กระทรวงพลังงาน  556,624,7406,170,8815,976,1953,173,5583,068,4432,823,92652.10 %50.28 %52.75 %
12. กระทรวงพาณิชย์  403916,825,72616,788,98616,350,70811,804,93911,613,17311,016,56429.84 %30.83 %32.62 %
13. กระทรวงมหาดไทย  151331,013,10329,671,29927,524,03626,111,15225,429,14123,355,17015.81 %14.30 %15.15 %
14. กระทรวงยุติธรรม  212044,208,24448,315,05342,623,31125,015,07324,362,23823,672,70943.42 %49.58 %44.46 %
15. กระทรวงแรงงาน  7420,299,73422,050,40520,666,51711,559,65711,744,05911,415,48343.06 %46.74 %44.76 %
16. กระทรวงวัฒนธรรม  706817,939,34919,703,32417,115,38910,170,3309,796,0629,166,33643.31 %50.28 %46.44 %
17. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  537,264,4607,126,9846,840,7719,045,1378,579,2447,869,959-24.51 %-20.38 %-15.04 %
18. กระทรวงศึกษาธิการ  757,426,4967,451,3556,999,2669,683,2609,695,0628,614,088-30.39 %-30.11 %-23.07 %
19. กระทรวงสาธารณสุข  5754182,786,297187,505,782179,184,346151,714,754150,572,887153,589,72317.00 %19.70 %14.28 %
20. กระทรวงอุตสาหกรรม  1197,456,8207,983,6287,514,7905,259,3055,061,6304,639,98229.47 %36.60 %38.26 %
21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  11775106,577,624103,884,26769,441,19974,993,94474,464,66275,383,38929.63 %28.32 %-8.56 %
รวม9797451,389,871,7341,320,441,5781,249,770,105968,599,350891,614,524874,229,52230.31 %32.48 %30.05 %
   กระทรวง จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. สำนักนายกรัฐมนตรี  2015961,018987,557984,774290,180248,258329,52269.80 %74.86 %66.54 %
2. กระทรวงกลาโหม  1827011,052,48211,166,17811,388,2156,558,1046,650,9845,624,96240.66 %40.44 %50.61 %
3. กระทรวงการคลัง  97913,013,8452,936,5152,914,605523,300449,108387,16882.64 %84.71 %86.72 %
4. กระทรวงการต่างประเทศ  131141,719150,102150,21424,92520,43716,24482.41 %86.38 %89.19 %
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  3165,45766,95766,9579,6086,7545,61085.32 %89.91 %91.62 %
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  2301814,012,4093,956,3853,942,4051,213,0601,010,682865,68669.77 %74.45 %78.04 %
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  17152,503,4772,116,5602,011,0751,103,653900,802798,37655.92 %57.44 %60.30 %
8. กระทรวงคมนาคม  95565,098564,382570,820312,404284,211251,67344.72 %49.64 %55.91 %
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  22191,061,0811,015,3141,005,441467,005382,337271,98755.99 %62.34 %72.95 %
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  3115162,483166,398171,34148,78936,89526,40069.97 %77.83 %84.59 %
11. กระทรวงพลังงาน  55355,545330,526331,24244,48329,76819,76087.49 %90.99 %94.03 %
12. กระทรวงพาณิชย์  4039789,540789,224802,223360,472210,930189,56154.34 %73.27 %76.37 %
13. กระทรวงมหาดไทย  1511807,354796,667767,695465,573358,641249,60842.33 %54.98 %67.49 %
14. กระทรวงยุติธรรม  2120933,8591,101,329880,762423,604328,316470,70154.64 %70.19 %46.56 %
15. กระทรวงแรงงาน  74350,258418,182422,650111,82387,21590,94268.07 %79.14 %78.48 %
16. กระทรวงวัฒนธรรม  70562,902,8632,832,0652,784,689152,772122,23894,34094.74 %95.68 %96.61 %
17. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  53235,113223,438220,41742,47933,52323,73281.93 %85.00 %89.23 %
18. กระทรวงศึกษาธิการ  75296,570297,350298,01835,47532,10125,89088.04 %89.20 %91.31 %
19. กระทรวงสาธารณสุข  57552,745,4392,680,1602,589,027813,212712,984639,59870.38 %73.40 %75.30 %
20. กระทรวงอุตสาหกรรม  117373,043362,565355,46472,47755,32441,24880.57 %84.74 %88.40 %
21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  1178815,013,99917,715,10019,909,4187,286,6658,260,5807,832,32151.47 %53.37 %60.66 %
รวม97970648,342,65150,672,95352,567,45120,360,06220,222,08618,255,32857.88 %60.09 %65.27 %