สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5984.48 %81.36 %30.83 %66.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กาญจนบุรี7345.83 %47.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6250.82 %51.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5952.54 %47.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11353.10 %50.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6372.58 %74.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6165.57 %62.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9540.86 %47.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5581.82 %79.63 %71.21 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ชัยภูมิ6645.45 %48.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6430.16 %29.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7738.96 %40.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12056.67 %55.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6761.19 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5472.22 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5567.27 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4874.47 %68.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7258.33 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6251.61 %46.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %43.69 %76.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10249.50 %47.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6864.71 %63.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5993.22 %86.44 %12.55 %81.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
นราธิวาส6755.22 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6339.68 %41.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5255.77 %57.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7630.26 %28.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7045.71 %44.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6659.09 %53.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6063.33 %61.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6573.85 %72.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7759.74 %59.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5565.45 %61.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5784.21 %83.33 %21.04 %58.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
พัทลุง5764.91 %63.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5590.91 %87.27 %73.18 %89.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิษณุโลก8368.67 %67.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6053.33 %51.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6538.46 %35.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6150.82 %50.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5758.93 %50.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6454.69 %53.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5455.56 %55.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5976.27 %69.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5542.59 %43.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6263.33 %60.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด78100.00 %96.15 %48.67 %10.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5366.04 %67.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6349.21 %51.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7244.44 %45.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6549.23 %44.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7269.44 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5689.09 %87.50 %51.17 %70.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
เลย6754.55 %50.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7436.49 %37.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7070.00 %68.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11643.86 %44.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5453.70 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5854.39 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4767.39 %72.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4533.33 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5834.48 %32.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6773.13 %71.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5176.47 %70.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6157.38 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6753.73 %52.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10669.81 %70.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7357.75 %54.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5694.64 %83.93 %67.18 %59.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5168.63 %70.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4856.25 %56.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4864.58 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9569.15 %69.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5974.58 %72.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5269.23 %67.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10616.98 %19.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0