สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5928.81 %27.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7452.05 %45.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6344.44 %41.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5945.76 %40.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11341.59 %38.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6355.56 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6051.67 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9622.11 %23.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5569.09 %61.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6672.73 %71.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6345.16 %41.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7729.87 %28.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12052.50 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6732.84 %34.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5440.74 %40.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5569.09 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4763.04 %58.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7258.33 %55.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6261.29 %59.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %99.25 %32.49 %58.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10237.62 %36.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6839.71 %41.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6057.63 %55.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6776.12 %76.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6344.44 %46.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5221.15 %21.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7631.58 %27.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6844.12 %41.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6952.17 %49.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6028.33 %28.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6575.38 %76.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7738.96 %35.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5554.55 %50.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5748.21 %46.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5648.21 %48.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5563.64 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8344.58 %43.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6061.02 %57.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6550.00 %46.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6150.82 %44.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5735.71 %35.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6553.85 %50.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5425.93 %27.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5977.97 %75.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5533.33 %32.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6260.66 %58.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7834.62 %30.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5375.47 %73.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6445.31 %43.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7248.61 %45.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6535.38 %35.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7276.39 %76.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5641.07 %39.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6746.27 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7447.30 %47.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7035.71 %36.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11639.82 %39.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5446.30 %42.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5858.62 %55.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4758.70 %55.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4425.00 %18.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5846.55 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6753.73 %47.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5158.82 %56.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6152.46 %44.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6753.73 %50.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10658.10 %57.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7336.62 %37.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5628.57 %26.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5174.51 %74.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4847.92 %47.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4831.25 %31.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9463.83 %60.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5955.93 %54.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5280.77 %76.92 %35.07 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อุบลราชธานี10524.76 %23.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0