สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5952.63 %49.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7458.33 %53.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6340.32 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5945.76 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11320.35 %23.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6387.10 %79.37 %32.82 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ฉะเชิงเทรา6060.00 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9627.37 %27.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %59.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6654.55 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6340.98 %38.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7732.47 %29.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12060.83 %60.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6731.34 %31.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5446.30 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5554.55 %52.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4760.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7265.28 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6251.61 %48.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %99.25 %37.71 %64.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10237.00 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6844.12 %44.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5950.85 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส67100.00 %100.00 %52.43 %-10.27 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
น่าน6346.03 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5240.38 %44.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7625.33 %25.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6942.65 %37.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6959.42 %56.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6033.33 %31.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6586.15 %86.15 %58.20 %14.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7751.95 %51.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5567.27 %65.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5745.45 %39.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5676.79 %76.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5569.09 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8350.60 %49.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6049.15 %49.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6557.81 %57.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6152.46 %47.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5743.64 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6554.69 %49.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5428.30 %26.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5974.58 %70.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5537.74 %38.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6273.33 %70.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7832.05 %30.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5364.15 %71.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6460.32 %59.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7254.17 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6535.38 %32.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7269.44 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5657.14 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6749.25 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7458.11 %59.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7054.29 %50.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11649.12 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5444.23 %40.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5834.48 %36.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4754.35 %55.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4447.73 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5837.93 %32.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6749.25 %41.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5156.86 %52.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6162.30 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6771.64 %68.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10664.76 %61.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7392.86 %92.86 %49.44 %-10,134.29 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
หนองคาย5653.57 %46.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5162.75 %64.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4843.75 %43.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4866.67 %64.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9447.31 %44.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5967.80 %69.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %61.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10529.52 %30.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0