สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5949.12 %49.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7455.56 %52.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6346.77 %45.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5945.76 %39.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11329.20 %28.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6361.29 %60.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6063.33 %63.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9628.42 %28.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5569.09 %68.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6669.70 %72.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6344.26 %40.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7736.36 %33.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12064.17 %59.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6731.34 %29.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5459.26 %55.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5563.64 %65.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4782.61 %78.26 %84.84 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
นครปฐม7256.94 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6251.61 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %99.25 %41.83 %59.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10232.00 %33.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6842.65 %41.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5969.49 %71.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6794.03 %94.03 %47.65 %32.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6341.27 %41.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5234.62 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7640.00 %36.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6947.06 %47.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6953.62 %49.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6035.00 %31.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6586.15 %87.69 %62.37 %22.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7750.65 %46.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5570.91 %70.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5747.27 %48.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5673.21 %67.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5578.18 %72.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8353.01 %49.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6062.71 %61.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6550.00 %51.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6159.02 %57.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5740.00 %35.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6545.31 %44.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5428.30 %28.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5970.69 %68.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5543.40 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6272.88 %67.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7830.77 %32.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5375.47 %79.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6465.08 %60.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7256.94 %52.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6550.77 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7275.00 %73.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5660.71 %53.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6759.70 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7466.22 %66.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7070.00 %71.01 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11643.86 %45.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5458.49 %54.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5832.76 %31.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4756.52 %53.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4447.73 %41.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5837.93 %36.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6770.15 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5160.78 %56.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6167.21 %65.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6767.16 %61.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10657.14 %56.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7385.71 %85.71 %61.47 %72.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองคาย5646.43 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5176.47 %76.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4845.83 %45.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4887.50 %72.92 %61.29 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อุดรธานี9451.61 %50.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5976.27 %74.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5255.77 %54.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10511.43 %13.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0