สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5956.14 %52.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7463.01 %62.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6352.46 %52.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5944.07 %37.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11330.09 %29.20 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6366.13 %63.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6053.33 %51.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9630.53 %29.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5569.09 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6672.73 %69.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6445.16 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7735.06 %35.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12071.67 %71.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6773.13 %67.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5453.70 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5572.73 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4778.26 %71.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7266.67 %59.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6259.68 %58.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %41.00 %61.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10243.00 %43.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6857.35 %51.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5957.63 %61.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6782.09 %80.60 %55.56 %31.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6347.62 %46.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5269.23 %71.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7692.11 %93.33 %32.82 %42.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
ปทุมธานี7039.13 %38.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6867.65 %58.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6051.67 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6590.77 %89.23 %57.95 %32.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7741.56 %35.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5563.64 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5764.29 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5687.50 %85.71 %63.19 %-56.11 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
พิจิตร5570.91 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8350.60 %53.01 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6066.10 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6565.63 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6163.93 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5738.18 %35.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6555.38 %53.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5437.74 %33.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5974.58 %75.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5540.74 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6276.27 %70.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7837.18 %37.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5371.70 %69.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6457.14 %53.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7251.39 %48.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6541.54 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7279.17 %76.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5673.21 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6761.19 %61.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7475.68 %67.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7074.29 %75.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11642.11 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5454.72 %54.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5851.72 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4767.39 %68.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4495.45 %90.91 %14.86 %62.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สระแก้ว5836.21 %32.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6774.63 %73.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5172.55 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6160.66 %55.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6761.19 %56.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10662.86 %59.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7373.53 %68.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5662.50 %60.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5180.39 %78.43 %59.32 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อ่างทอง4858.33 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4875.00 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9573.40 %70.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5971.19 %69.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10533.33 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0