สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5936.84 %33.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7450.68 %47.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6345.90 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5942.37 %41.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11346.90 %45.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6341.94 %39.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6043.33 %38.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9538.46 %35.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %59.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6643.94 %46.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6440.32 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7733.77 %31.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12059.17 %55.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6753.73 %52.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5427.78 %27.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5561.82 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4763.04 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7263.89 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6238.71 %33.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %39.76 %67.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10224.00 %20.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6848.53 %47.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5950.85 %52.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6770.15 %68.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6333.33 %32.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5234.62 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7677.33 %78.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7036.23 %31.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6858.21 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6035.00 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6567.69 %67.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7746.75 %41.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5561.82 %61.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5746.43 %42.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5683.93 %85.71 %65.18 %-55.57 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
พิจิตร5558.18 %56.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8356.63 %56.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6047.46 %44.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6542.19 %40.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6145.90 %40.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5745.45 %37.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6452.38 %51.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5426.42 %26.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5959.32 %55.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5548.15 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6246.55 %47.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7832.05 %26.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5356.60 %62.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6346.77 %38.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7243.06 %40.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6541.54 %41.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7247.22 %47.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5650.91 %46.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6744.78 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7468.92 %63.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7050.00 %53.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11634.82 %32.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5449.06 %47.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5832.76 %31.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4754.35 %53.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4429.55 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5837.93 %37.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6749.25 %47.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5160.78 %54.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6145.90 %46.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6746.27 %41.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10660.00 %58.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7375.00 %71.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5644.64 %41.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5149.02 %45.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4839.58 %45.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4866.67 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9555.32 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5962.71 %57.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5250.00 %48.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10529.52 %27.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0