สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5951.72 %50.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7472.22 %69.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6350.79 %48.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5949.15 %40.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11349.56 %49.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6360.32 %60.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6056.67 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9546.24 %41.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5560.00 %55.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6648.48 %48.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6439.68 %42.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7742.86 %40.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12075.00 %70.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6762.69 %58.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5446.30 %40.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5570.91 %65.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4758.70 %54.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7268.06 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6261.29 %53.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13499.24 %98.51 %30.28 %59.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10241.18 %39.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6855.88 %52.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5945.76 %61.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6759.70 %58.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6346.03 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5263.46 %59.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7619.74 %27.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7043.48 %41.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6759.70 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6043.33 %36.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6580.00 %78.46 %62.70 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
พระนครศรีอยุธยา7736.36 %32.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5580.00 %74.55 %59.75 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
พังงา5756.14 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5682.14 %82.14 %66.30 %53.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5671.43 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8360.24 %60.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6063.33 %61.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6550.77 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6155.74 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5764.91 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6567.19 %65.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5451.85 %50.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5979.66 %72.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5534.55 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6270.00 %68.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7897.44 %98.72 %83.30 %66.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5367.92 %73.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6350.79 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7243.06 %41.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6552.31 %46.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7270.83 %68.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5648.21 %46.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6758.21 %53.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7470.27 %67.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7055.71 %61.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11660.87 %62.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5441.51 %39.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5836.21 %36.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4773.91 %78.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4425.00 %20.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5844.83 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6767.16 %62.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5164.71 %50.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6070.00 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6764.18 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10661.32 %62.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7350.00 %43.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5687.50 %83.93 %44.14 %22.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5158.82 %54.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4841.67 %37.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4868.09 %68.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9573.40 %70.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5962.71 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5261.54 %55.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10520.00 %19.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0