สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5944.83 %42.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7461.11 %60.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6348.39 %51.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5949.15 %48.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11332.74 %32.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6366.13 %63.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6154.10 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9551.09 %52.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %64.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6653.03 %57.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6434.92 %34.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7741.56 %40.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12065.00 %59.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6758.21 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5448.15 %51.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5578.18 %80.00 %0.00 %60.28 %-ผ่าน0.05.0
นครนายก4861.70 %57.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7255.56 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6258.06 %58.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13499.24 %99.25 %41.36 %63.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10238.00 %36.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6851.47 %51.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5964.41 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6761.19 %65.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6346.03 %46.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7633.33 %44.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7059.42 %54.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6764.18 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6061.67 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6573.85 %73.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7748.05 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5574.55 %74.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5754.39 %51.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5773.68 %70.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5564.81 %58.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8354.22 %55.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6054.24 %45.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6564.06 %60.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6168.85 %68.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5745.45 %44.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6562.50 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5440.74 %43.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5969.49 %70.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5529.63 %29.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6251.72 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7881.82 %84.42 %24.64 %42.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5377.36 %77.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6361.29 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7251.39 %48.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6546.15 %46.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7266.67 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5656.36 %53.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6759.70 %50.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7466.22 %63.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7067.14 %62.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11639.82 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5452.83 %45.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5831.03 %31.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4760.87 %63.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4440.91 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5846.55 %44.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6779.10 %74.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5164.71 %60.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6170.49 %70.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6756.72 %53.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10664.15 %64.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7366.67 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5687.50 %87.50 %48.42 %44.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5149.02 %50.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4864.58 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4876.60 %79.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9560.64 %58.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5967.80 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5263.46 %61.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10526.67 %25.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0