สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5953.45 %47.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7470.83 %66.20 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6340.32 %40.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5979.66 %72.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11328.32 %27.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6364.52 %61.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6150.82 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9552.22 %52.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5567.27 %68.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6659.09 %62.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6439.68 %40.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7745.45 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12063.03 %56.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6762.69 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5442.59 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5563.64 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4859.57 %51.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7250.00 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6238.71 %45.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %98.50 %53.60 %69.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10243.00 %39.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6857.35 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5961.02 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6783.58 %82.09 %43.70 %32.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6342.86 %39.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5280.77 %80.77 %68.76 %46.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
บุรีรัมย์7644.00 %42.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7037.68 %35.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6761.19 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6066.67 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6580.00 %81.54 %62.58 %22.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7741.56 %37.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5574.55 %72.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5764.91 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5780.70 %77.19 %61.50 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
พิจิตร5569.09 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8354.22 %57.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6064.41 %64.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6548.44 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6154.10 %50.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5741.07 %44.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6567.69 %67.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5442.31 %43.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5974.58 %70.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5565.45 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6260.34 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7838.46 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5373.58 %81.13 %0.00 %74.84 %-ผ่าน0.05.0
ระยอง6358.06 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7258.33 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6554.69 %50.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7268.06 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5669.64 %71.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6758.21 %52.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7436.49 %35.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7065.71 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11650.44 %50.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5454.72 %52.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5827.59 %31.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4745.65 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4434.09 %34.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5884.48 %84.48 %19.64 %32.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สระบุรี6774.63 %69.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5172.55 %62.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6166.67 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6752.24 %49.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10671.70 %68.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7382.86 %80.56 %59.66 %65.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองคาย5680.36 %78.57 %39.04 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
หนองบัวลำภู5180.39 %76.47 %54.88 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อ่างทอง4847.92 %47.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4878.72 %81.25 %0.00 %49.23 %-ผ่าน0.05.0
อุดรธานี9578.49 %80.85 %0.00 %64.96 %-ผ่าน0.05.0
อุตรดิตถ์5964.41 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10535.24 %35.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0