สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 6 เดือน
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5956.14 %52.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7463.01 %61.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6351.61 %52.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5944.07 %37.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11330.09 %28.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6366.13 %63.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6053.33 %51.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9628.42 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6671.21 %65.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6441.94 %39.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7735.06 %33.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12071.67 %71.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6771.64 %62.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5453.70 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5572.73 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4776.09 %69.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7265.28 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6256.45 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13499.24 %98.50 %27.80 %47.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10242.00 %42.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6857.35 %51.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5957.63 %61.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6782.09 %80.60 %56.35 %33.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6342.86 %41.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5263.46 %65.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7671.05 %70.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7039.13 %38.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6867.65 %58.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6050.00 %48.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6590.77 %89.23 %61.05 %27.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7741.56 %35.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5563.64 %58.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5756.14 %56.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5687.50 %83.93 %61.50 %36.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5569.09 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8350.60 %53.01 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6066.10 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6565.63 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6160.66 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5738.18 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6552.31 %50.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5437.74 %32.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5972.88 %67.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5536.36 %38.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6272.13 %70.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7837.18 %37.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5371.70 %69.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6455.56 %46.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7250.00 %47.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6540.00 %35.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7279.17 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5669.64 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6759.70 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7471.62 %63.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7074.29 %73.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11640.87 %42.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5454.72 %54.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5848.28 %39.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4767.39 %65.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4495.45 %90.91 %8.64 %58.99 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สระแก้ว5834.48 %31.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6774.63 %73.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5172.55 %62.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6160.66 %53.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6761.19 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10660.38 %57.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7373.53 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5651.79 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5180.39 %78.43 %59.80 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อ่างทอง4858.33 %60.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4868.75 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9571.28 %69.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5969.49 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10532.38 %32.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0