สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2562 - สิงหาคม 2562)
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5953.45 %47.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7468.06 %64.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6338.71 %35.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5979.66 %72.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11327.43 %26.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6364.52 %61.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6150.82 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9551.09 %50.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5567.27 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6656.06 %60.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6434.92 %39.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7744.16 %44.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12063.03 %55.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6762.69 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5442.59 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5561.82 %58.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4859.57 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7250.00 %51.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6237.10 %40.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13499.25 %98.50 %38.79 %52.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10242.57 %37.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6857.35 %48.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5961.02 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6783.58 %82.09 %42.63 %32.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6342.86 %38.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5280.77 %80.77 %67.46 %50.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
บุรีรัมย์7644.00 %42.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7037.68 %35.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6761.19 %58.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6063.33 %46.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6580.00 %81.54 %62.33 %24.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7741.56 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5572.73 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5763.16 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5780.70 %77.19 %63.58 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
พิจิตร5567.27 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8354.22 %57.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6064.41 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6548.44 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6154.10 %50.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5741.07 %44.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6567.69 %64.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5437.04 %42.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5971.19 %62.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5565.45 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6260.34 %59.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7837.18 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5373.58 %81.13 %0.00 %72.53 %-ผ่าน0.05.0
ระยอง6356.45 %52.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7258.33 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6553.85 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7265.28 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5669.64 %69.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6758.21 %52.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7436.49 %35.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7065.71 %62.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11650.44 %49.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5454.72 %47.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5827.59 %29.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4743.48 %46.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4434.09 %34.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5884.48 %82.76 %23.74 %32.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สระบุรี6774.63 %68.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5170.59 %62.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6165.57 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6752.24 %49.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10669.81 %66.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7382.86 %80.56 %55.44 %57.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองคาย5680.36 %78.57 %50.50 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
หนองบัวลำภู5178.43 %72.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4847.92 %47.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4877.08 %81.25 %0.00 %48.40 %-ผ่าน0.05.0
อุดรธานี9576.34 %78.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5962.71 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10535.24 %34.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0