สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5927.12 %27.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7334.72 %38.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6227.87 %30.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5925.42 %20.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11418.42 %19.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6346.77 %52.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6136.07 %36.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9526.60 %29.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5540.00 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6633.33 %37.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6423.81 %23.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7729.87 %27.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12042.50 %41.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6740.30 %35.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5442.59 %37.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5540.00 %34.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4863.83 %61.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7240.28 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6227.42 %24.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13490.91 %90.30 %32.12 %71.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10218.81 %21.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6844.12 %44.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5944.07 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6750.75 %52.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6326.98 %25.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5226.92 %30.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7610.53 %10.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7032.86 %31.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6642.42 %39.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6031.67 %30.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6550.77 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7737.66 %37.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5550.91 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5742.11 %41.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5742.11 %40.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5556.36 %52.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8344.58 %42.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6050.00 %43.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6540.00 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6149.18 %47.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5737.50 %37.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6432.81 %29.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5424.07 %24.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5954.24 %54.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5532.73 %29.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6231.15 %32.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7838.46 %34.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5352.83 %49.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6343.55 %38.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7236.11 %34.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7251.39 %52.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5680.00 %73.21 %8.05 %0.00 %ไม่ผ่าน-4.00.0
เลย6737.31 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7420.27 %20.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7062.86 %68.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11628.07 %29.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5442.59 %37.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5820.69 %20.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4740.43 %40.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4524.44 %17.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5836.21 %39.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6743.28 %37.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5152.94 %49.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6132.79 %26.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6740.30 %29.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10651.89 %48.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7361.97 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5651.79 %48.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5149.02 %47.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4839.58 %37.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4866.67 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9448.39 %47.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5962.71 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5261.54 %59.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10616.04 %16.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0