สรุปผลการลดการใช้พลังงานของจังหวัด รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6191.67 %91.80 %31.30 %55.84 %ผ่านผ่าน
กาญจนบุรี7386.11 %84.72 %32.21 %18.89 %ผ่านไม่ผ่าน
กาฬสินธุ์6380.95 %80.95 %47.95 %59.13 %ผ่านผ่าน
กำแพงเพชร59100.00 %100.00 %36.30 %62.86 %ผ่านผ่าน
ขอนแก่น11589.57 %89.57 %60.53 %74.50 %ผ่านผ่าน
จันทบุรี6393.55 %93.65 %40.44 %80.01 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6241.94 %40.32 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี9631.18 %28.13 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท5580.00 %75.93 %70.71 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
ชัยภูมิ6744.78 %46.27 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร6452.38 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย77100.00 %100.00 %39.45 %61.03 %ผ่านผ่าน
เชียงใหม่12094.92 %95.00 %35.27 %61.00 %ผ่านผ่าน
ตรัง6798.51 %98.51 %44.02 %63.75 %ผ่านผ่าน
ตราด5488.89 %85.19 %71.13 %58.61 %ผ่านผ่าน
ตาก55100.00 %100.00 %40.63 %63.05 %ผ่านผ่าน
นครนายก48100.00 %100.00 %37.13 %60.04 %ผ่านผ่าน
นครปฐม7290.28 %90.28 %40.83 %63.27 %ผ่านผ่าน
นครพนม6295.16 %96.77 %58.81 %77.83 %ผ่านผ่าน
นครราชสีมา13491.67 %87.88 %40.49 %75.38 %ผ่านผ่าน
นครศรีธรรมราช10298.98 %99.01 %37.93 %55.65 %ผ่านผ่าน
นครสวรรค์8296.34 %97.53 %51.48 %64.17 %ผ่านผ่าน
นนทบุรี5983.05 %84.75 %23.10 %75.57 %ผ่านผ่าน
นราธิวาส6789.55 %86.57 %52.85 %58.84 %ผ่านผ่าน
น่าน6382.54 %80.95 %74.47 %72.26 %ผ่านผ่าน
บึงกาฬ5230.77 %28.85 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บุรีรัมย์7746.05 %46.75 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี7047.14 %45.71 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ประจวบคีรีขันธ์6695.45 %95.45 %31.97 %62.94 %ผ่านผ่าน
ปราจีนบุรี6048.33 %48.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปัตตานี6596.92 %96.92 %58.77 %33.64 %ผ่านผ่าน
พระนครศรีอยุธยา7797.40 %97.40 %51.93 %69.41 %ผ่านผ่าน
พะเยา5592.73 %92.73 %54.62 %64.96 %ผ่านผ่าน
พังงา57100.00 %100.00 %28.83 %65.43 %ผ่านผ่าน
พัทลุง5881.03 %75.86 %60.06 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
พิจิตร5545.45 %43.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก82100.00 %98.78 %48.80 %62.55 %ผ่านผ่าน
เพชรบุรี6098.31 %100.00 %63.00 %66.66 %ผ่านผ่าน
เพชรบูรณ์6495.24 %92.06 %49.19 %61.86 %ผ่านผ่าน
แพร่6147.54 %49.18 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5860.71 %61.40 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม6592.31 %92.19 %40.81 %68.99 %ผ่านผ่าน
มุกดาหาร54100.00 %98.15 %41.67 %60.80 %ผ่านผ่าน
แม่ฮ่องสอน5893.10 %89.66 %46.52 %72.68 %ผ่านผ่าน
ยโสธร5558.18 %50.91 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยะลา62100.00 %100.00 %67.86 %63.96 %ผ่านผ่าน
ร้อยเอ็ด7892.11 %90.79 %80.28 %55.70 %ผ่านผ่าน
ระนอง5392.31 %88.46 %77.19 %69.09 %ผ่านผ่าน
ระยอง6492.06 %93.75 %67.00 %71.92 %ผ่านผ่าน
ราชบุรี7261.11 %52.78 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6560.00 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำปาง7269.44 %69.44 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำพูน56100.00 %100.00 %43.50 %56.67 %ผ่านผ่าน
เลย6771.64 %63.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7475.68 %74.32 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร7081.43 %82.86 %52.17 %57.35 %ผ่านผ่าน
สงขลา11691.96 %92.24 %32.00 %73.48 %ผ่านผ่าน
สตูล54100.00 %100.00 %37.65 %58.65 %ผ่านผ่าน
สมุทรปราการ58100.00 %100.00 %25.72 %60.74 %ผ่านผ่าน
สมุทรสงคราม4893.62 %95.83 %43.39 %79.06 %ผ่านผ่าน
สมุทรสาคร45100.00 %100.00 %38.07 %76.49 %ผ่านผ่าน
สระแก้ว5894.83 %94.83 %77.29 %63.92 %ผ่านผ่าน
สระบุรี68100.00 %100.00 %47.66 %59.36 %ผ่านผ่าน
สิงห์บุรี5164.71 %58.82 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุโขทัย61100.00 %100.00 %46.01 %62.48 %ผ่านผ่าน
สุพรรณบุรี68100.00 %100.00 %62.18 %54.89 %ผ่านผ่าน
สุราษฎร์ธานี10693.40 %93.40 %39.77 %81.32 %ผ่านผ่าน
สุรินทร์7392.86 %91.78 %61.00 %65.46 %ผ่านผ่าน
หนองคาย5694.64 %89.29 %44.08 %68.01 %ผ่านผ่าน
หนองบัวลำภู5188.24 %88.24 %55.47 %65.12 %ผ่านผ่าน
อ่างทอง4883.33 %83.33 %42.28 %56.27 %ผ่านผ่าน
อำนาจเจริญ4897.92 %97.92 %63.57 %68.64 %ผ่านผ่าน
อุดรธานี9674.74 %74.74 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุตรดิตถ์5947.46 %49.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุทัยธานี5396.23 %96.15 %43.84 %80.92 %ผ่านผ่าน
อุบลราชธานี10828.70 %27.10 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ